Konakoğulları Çevre Ve Kalite Politikası

  İçinde Yaşadığımız sosyal çevrenin, ürün ve hizmet sunduğumuz müşterinin çevre bilincini ve memnuniyetini artırıcı sektörel gelişmeleri ve iyileştirmeleri araştırmak, adapte etmek ve uygulamak
  Sunduğumuz üründe kullanılan teknolojinin çevreye uyumlu olmasında öncü olmak çevreyi ve doğayı koruyucu ve iyileştirici faaliyetleri desteklemek
  En azından yürürlükteki uygulanabilir çevreyle ilgili mevzuatlara uymak
  Ürün kalitemizi çalışma ortamına bağlı olarak en üst seviyede tutmak, ülke menfaatleri doğrultusunda iyileştirmek ve geliştirmek
© 2011 | Konakoğulları | Panel Çit | Galvanizli Kapı | Dikenli Tel | Jiletli Tel | Fens Teli | Site Map